Vandstander

Herunder ser du regler der er gældende for brug af vandstander, indføring af vand i haven, samt hvordan vandstanderen tømmes for vand ved sæsonafslutning. 
Vandudvalget tjekker din stophane og vandstander ved sæsonstart, når vandet åbnes. Er der frostsprængninger eller andre problemer, skal den repareres hurtigtst muligt.  

Regler for brug af vandstander - revideretComments