Hf. Solvangs vandforbrug

Hf. Solvang registrerer haveforeningens vandforbrug, og disse oplysninger er offentlige og kan ses her: På Fors' hjemmeside under vand kan du læse mere om for eksempel regler for brug af vand og vandets pris. 
Hertil skal lægges abonnement på måler, afgifter og bidrag.
I Regulativ for Roskilde Vand 2015 står der om vandspild:
Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt. 

Vandspild
Vandspild er forbudt ved lov. Vand derfor med regnvand, og når solen er gået ned. 
Tjek dine vandrør og din vandstander for utætheder og få dem repareret af autoriseret VVS-installatør!
Du har pligt til at informere bestyrelsen om fejl på vandstander eller jordstophane.

Solidaritet
Det har flere gange været diskuteret i Solvang, hvorvidt vandmåler på de enkelte haver er relevant og rimeligt. Desværre er det meget dyrt og en udgift, vi ikke mener at kunne påbyde havelejerne at betale. Indtil videre hæfter vi solidarisk for vores fælles vandforbrug og for udgiften på små 100.000 kroner om året, eller noget der svarer til en fjerdedel af havelejen.

Comments