Udvalg i Solvang

Solvang har flere forskellige udvalg, som har en vigtig funktion i forbindelse med at få haveforeningen til at fungere godt. 
De fleste udvalg nedsættes af bestyrelsen, dog ikke vurderingsudvalget, der nedsættes på generalforsamlingen og er underlagt Kolonihaveforbundets regler for vurdering.
Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem de enkelte udvalg og bestyrelse. Hvert udvalg skal have en ansvarlig kontaktperson i forhold til kommunikation med bestyrelse og medlemmerne, men også med hensyn til økonomi og drift.
Klik på de forskellige udvalg og læs om de frivilliges arbejde, samt hvem der sidder i udvalgene.
De frivillige inviteres hvert år til julefrokost som tak for for indsatsen.
Desuden kan de frivillige deltage i udflugter for frivillige

 

Frivillige og Udvalg i Solvang


Comments