Salg af kolonihave - Vurdering før salg

Hvis du skal sælge din have, skal du i første omgang henvende dig til formanden eller møde op i kontortiden i Foreningshuset. 

I 'Brev før vurdering' kan du læse, hvordan du skal gøre. 

Tegneark, beskrivelse af byggeriet, løsøreliste og ejererklæringen (til enten digital udfyldelse eller udfyldelse i hånden) er vedlagt nederst på siden til udfyldelse i hånden

Kolonihaveforbundets vejledning til køber og sælger om vurdering og salg er vedlagt nederst på siden

Roskilde Haveselskab har i 2020 vedtaget, at haveforeningerne i Roskilde opkræver gebyr på kr. 1.000,- for udfærdigelse af dokumenter i forbindelse med salg og overdragelse af kolonihave. Gebyret fratrækkes sælgers proveneu.

*Før vurderingĊ
Anna Sima,
19. apr. 2021 03.55
ĉ
Anna Sima,
19. apr. 2021 02.02
Ċ
Anna Sima,
19. apr. 2021 02.02
Ċ
Anna Sima,
19. apr. 2021 03.54
Ċ
Anna Sima,
19. apr. 2021 03.08
Ċ
Anna Sima,
19. apr. 2021 01.59
Ċ
Anna Sima,
19. apr. 2021 03.56