Ordinær generalforsamling 2017

*Påtegnet referat af ordinær generalforsamling 2017


**§ 16b i Vedtægter for Hf. Solvang 2017


*Formandens beretning 2017


*Kassererens beretning 2016


*Dagsorden til ordinær generalforsamling 2017

*Påtegnet Årsregnskab for Hf. Solvang 2016


*Indkomne forslag til GF17 - bestyrelsens forslag


Forslag om klipning af hæk - se pdf nederst

*Forslag til GF17 om dyrehold


Forslag om P-plads 2 - se pdf nederst

Forslag om P-plads 1 - se pdf nederst

Forslag om vejforbedring - se dokument nederst

Budget 2017


Regnskab og budget 2016-17 - diagrammerĉ
datadepot1,
15. jan. 2017 06.28
Ċ
datadepot1,
15. jan. 2017 06.20
Ċ
datadepot1,
15. jan. 2017 06.23
Ċ
datadepot1,
15. jan. 2017 06.22
Comments