Miljøudvalg

   Miljøudvalget planlægger og koordinerer fællesarbejdet i foreningen. Miljøudvalget består af minimum 3 medlemmer til fordeling af 12 vagter pr. sæson. Det er en fordel, at udvalget også består af 1-2 afløsere.
   Fællesarbejde er obligatorisk for hver have.

   Miljøudvalgets arbejde

   Miljøudvalgets medlemmer mødes ved sæsonstart og laver et skema for hele sæsonen over hvilke haver, der skal på fællesarbejde hvornår. Skema med datoer og vagter afleveres til bestyrelsen, der sender skemaet ud til de enkelte havelejere enten pr. e-mail eller med posten. 

   Fællesarbejdeudvalget fordeler vagterne imellem sig, således at der altid et medlem af miljøudvalget til stede hver gang, der er fællesarbejde. Fællesarbejdet startes og afsluttes i foreningshuset.

   På den enkelte vagt møder et udvalgsmedlem op og sørger for følgende:

   • Skabe en positiv stemning omkring fællesarbejdet

   • Vurdere mængden af arbejde på fælles arealer

   • Fordele arbejdsopgaver - hvem gør hvad og hvor mange  

   • Tage imod og afkrydse de fremmødte kolonihavers nr.

   • Skrive besked til bestyrelse over manglende fremmødte, så bestyrelsen kan sende en bøde

   • Sikre at folk arbejder som de skal de 2 timer, der er afsat

   • Byde på noget at drikke efter arbejdet er udført.


   Comments