Køber af kolonihave

Vil du købe en kolonihave i Hf. Solvang, finder du her relevant info og dokumenter. 

Du skal vide, at 
  • Du skal være skrevet op på ventelisten
  • Du køber huset og lejer jorden
  • Der er ingen kapitalvinding på kolonihavehuse, og købsprisen må ikke overstige vurderingsprisen + løsøre
  • Du er ikke forpligtet til at overtage/købe løsøre
  • Du bliver medlem af Haveforeningen og Kolonihaveforbundet, når du har købt
  • Vurderingsrapporten er ikke en tilstandsrapport, og du opfordres til at få bebyggelsen besigtiget af en byggesagkyndig    
  • Du skal give foreningen skriftligt tilsagn, når du har besluttet at købe
Inden overdragelsen finder sted, modtager du al nødvendig information


Aktiviteter i Solvang - herunder efterårsmøde og haveudtagning


Over Havelågen - Roskilde Haveselskabs kvartale medlemsblad 


Herunder finder du købsaftale og standardlejekontrakt, som udfyldes af bestyrelsen, inden parterne skriver dem under ved overdragelsen
ĉ
Anna Sima,
26. apr. 2021 01.30
Ċ
Anna Sima,
26. apr. 2021 01.30
Ċ
Anna Sima,
26. apr. 2021 01.23
ĉ
Anna Sima,
26. apr. 2021 01.45
Ċ
Anna Sima,
26. apr. 2021 02.47
Comments