Køber af kolonihave

Vil du købe en kolonihave i Hf. Solvang, finder du her relevant info og dokumenter. 

Du skal vide, at 
  • Du skal være skrevet op på ventelisten
  • Du køber huset og lejer jorden
  • Der er ingen kapitalvinding på kolonihavehuse, og købsprisen må ikke overstige vurderingsprisen + løsøre
  • Du er ikke forpligtet til at overtage/købe løsøre
  • Du bliver medlem af Haveforeningen og Kolonihaveforbundet, når du har købt
  • Vurderingsrapporten er ikke en tilstandsrapport, og du opfordres til at få bebyggelsen besigtiget af en byggesagkyndig    
  • Du skal give foreningen skriftligt tilsagn, når du har besluttet at købe
Inden overdragelsen finder sted, modtager du al nødvendig informationAktiviteter i Solvang - herunder efterårsmøde og haveudtagning


Over Havelågen - Roskilde Haveselskabs kvartale medlemsblad 


Herunder finder du købsaftale og standardlejekontrakt, som udfyldes af bestyrelsen, inden parterne skriver dem under ved overdragelsen
Ċ
datadepot1,
22. mar. 2017 03.43
Ċ
Anna Sima,
14. jul. 2016 06.14
Ċ
datadepot1,
22. mar. 2017 05.41
Comments