Generalforsamling 2019

*Godkendt referat Generalforsamling 2019


*Dagsorden til ordinær generalforsamling 2019

*Bestyrelsens beregning 2019

Bilag 1 - Bestyrelsens forslag pgf. 16B

Bilag 2 - Renovering af vej og p-plads

Bilag 3 - Vedligeholdelse af vej

Bilag 4 - Udvalg vedr. trailerparkering


Comments