Farlig affaldsdag

Der har i 2013 været afholdt en farlig affaldsdag med stor succes. Der var mulighed for at komme af med farligt affa
ld og samtidig blive klogere på, hvordan affald sorteres og håndteres rigtigt.
Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for affaldssortering, da vi alle har gavn af at passe på naturen. 
Foreningen overvejer, der skal afholdes flere farligt affaldsdage fremover. 
                                                      
Comments