Byggeregler

Hvis du skal igang med at bygge nyt eller bygge om i din kolonihave, er der særlige regler der SKAL følges. 
Derudover SKAL bestyrelsen og byggeudvalg godkende dit projekt inden du må gå igang. 
Du skal lave en ansøgning, en tegning og en beskrivelse som afleveres til bestyrelsen og byggeudvalget. 

Byggeansøgning og Beskrivelse af dit byggeri på have loddet, finder du i de 2 dokumenter herunder. 

Tegneark til dit byggeri, samletank, P-plads eller flytning af indgang finder du her

§15a Bebyggelse for kolonihaveområdet, finder du nederst på siden som vedhæftet fil.

Påtegning fra Tinglysningsretten ang tilladelse til at bygge 70 m2 på hver parcel - Klik her

*Beskrivelse af byggeri 2021


Byggeregler 2021 - § 15a og 15b fra vedtægter**Byggeregler for Haveforeningen Solvang i Roskilde*Byggeansøgning


*Beskrivelse af byggeriComments