Byggeudvalg

Byggeudvalget er oprettet i 2014. Det består af 3 medlemmer inklusiv formanden. 

Alle medlemmer, der vil bygge nyt eller bygge om, skal ansøge om dette skriftligt. Når bestyrelsen har modtaget relevante dokumenter, videresendes disse til Byggeudvalget. Bestyrelsen har beslutningskompetencen, men udvalget sørger for at se på grunden, tage mål, vurdere beskrivelsen, overveje materialevalg, indtænke gener og følger i forhold til naboer, samt om regler for byggeri er overholdt.

Byggesagen skal være godkendt og færdigbehandlet, før byggeri må gå i gang.


 Byggeudvalget 2015 HaveNavn Kontakt tlf. Kontakt e-mail 
 Formand for bestyrelsen 093Anne Marie 60523108 annemarie@solvang-hf.dk 
 Medlem 097Bjarne  
 Medlem 100 Mads   

Byggeudvalgets arbejde

Mødeaktiviteten i udvalget er afhængigt af antallet og omfanget af byggeansøgninger i foreningen.
Når udvalget modtager en byggeansøgning fra bestyrelsen sker der følgende:
  • udvalget ser på haven, tegninger og beskrivelser
  • ansøgningen vurderes ud fra de gældende regler med hensyn til størrelse, materialevalg og eventuelle gener for naboer
  • ud fra tegningen og projektets størrelse vurderes, hvad der skal gøres, og hvor ofte der skal følges op på byggeriet
  • byggeriet besigtiges undervejs og ved afslutning
  • udvalget kontrollerer byggeriet, når det er færdigt
Der kan inddrages relevante medlemmer med faglig indsigt. Udvalget sørger selv for at kontakte medlemmer, der har forstand på forskellige håndværk, i det omfang det er nødvendigt. Der er ikke behov for en frivillig liste.
Comments