2015-2016 Nyhedsarkiv

04.12.2016
Læs vejledningerne til etablering af P-pladssamletank og skorsten og brændeovn

14.11.2016
Indbrudsforsøg i Hf. Solvang Syd
Et par store drenge blev taget på fersk gerning, fordi en lejer med adresse
i Æblehaven opdagede ubudne gæster og straks ringede til havelejeren. 

11.11.2016
Kollektiv medlemsforsikring stiger med kr. 15,- i 2017 til kr. 1.050,- . 
Forsikringen opkræves sammen med havelejen i starten af april 2017.

Nyt fra Kolonihaveforbundet om kollektiv medlemsforsikring:

Ny klausul i kollektiv forsikringspolice

Flere foreninger og kredse har været bekymrede for, at forsikringssummen i forbindelse med et nedbrændt hus, ville blive udbetalt direkte til husejeren uden om foreningen. En sådan direkte udbetaling medfører en risiko for, at husejeren efterlader brandtomten uden behørig oprydning, og foreningen ville være efterladt med regningen. Derfor har vi fået indføjet en klausul i samtlige policer om, at Kolonihaveforbundets forsikringsmægler til enhver tid skal involveres førend, at udbetaling kan ske. Derfor vil I som formænd fremadrettet kunne forvente at blive kontaktet i tilfælde af brand, så det er muligt at nå til enighed om, hvordan rydning skal foregå og hvornår skadesummen skal udbetales.


30.10.2016
Vi har lukket for vandet, og Solvangs bestyrelse ønsker alle en god vinter!

24.10.2016

09.10.2016

06.10.2016

30.09.2016

29.09.2016

19.09.2016

07.09.2016
2. oktober kl. 11:30 byder foreningen på kaffe og kage i foreningshuset

07.09.2016
12. oktober 2016 kl. 17:30 afholder Solvang efterårsmøde

01.09.2016
Sommerudflugten for Solvangs frivillige gik i år til Camilla Plums Fuglebjerggård. 

26.08.2016

04.08.2016
Tak for en hyggelig sommerfest. 

18.07.2016
Udflugt for Solvangs frivillige til Fuglebjerggaard 
Klik her for at se invitationen

05.07.2016
Solvang afholder loppemarked 13. august kl. 10-15
Klik her for at læse indbydelsen og info om, hvordan du kan have en loppebod

01.07.2016
Invitation til sommerfesten 30. juli er sendt ud til alle!
Klik her for ar se invitationen

29.06.2016
Solvangs indlæg i Over Havelågen er klar her på siden
Bladet er ude til alle i løbet af næste uge!
Klik her for at læse Solvangs indlæg i Over Havelågen juli 2016

25.06.2016
Have 6, 96 og 67 blev udtaget til Kolonihaveforbundets præmie.Tillykke!
Præmie og gavekort bliver uddelt på Efterårsmødet 22. oktober.
Klik her for at se opslaget med vinderne

07.06.2016
Vestervang udtager 3 haver i Solvang til præmiering 
18. juni 2016.
Ønsker du ikke besøg i haven, skal det meddeles formanden inden 16. juni 

03.06.2016
Bestyrelsen går havevandring 13. juni og 4. juli. 
Klik her for at læse opslaget om årets havevandringer. 
Husk at reparere huller i vejen. 

27.05.2016
GRØNT TRÆF ER AFLYST!

19.05.2016
Nye bestyrelsesmedlemmer
Kasserer Sophie Zeeb 028, næstformand Charlotte Jensen 059, 
Simon Schutzmann 021 og Ole Borg Hansen 019. Suppleant Birte Olsen 092.
Tillykke med valget!
Klik her for at læse referatet. 

15.05.2016 
Den økologiske have
Klik her for at læse pjecen, der er udarbejdet af to medlemmer fra Granly og 
Vestervang i Roskilde

15.05.2016
Invitation til Grønt Træf 2016
Klik her for at se invitationen til Grønt Træf, der afholdes i samarbejde med 
Roskilde Kommune i Hf. Solvang 25. juni kl. 10-14
Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op og aflever gerne dit farlige affald!

30.04.2016
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 18. maj
Klik her for at læse dagsorden og følgebrev. Husk tilmelding!

21.03.2016 
Inkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 10. april
er sendt ud med B-brev til alle

21.03.2016
Opkrævning af haveleje og kollektiv medlemsforsikring
er sendt ud med B-brev til alle

20.03.2016
Kære medlemmer. Vi har åbnet for vandet. God påske!
Det er selvfølgelig på eget ansvar for frostskader, hvis man
åbner for vandet i haven. Det er ikke tilladt at overnatte i
haven før 1. april.

16.03.2016
Nye vedtægter samt lejevilkår findes under Love og regler/Vedtægter.

15.03.2016
Nyhedsbrev og info er sendt ud til alle som e-mail/B-brev

12.03.2016
Kassereren har meddelt sin fratræden pr. d.d. af personlige årsager.

21.02.2016 Referat af ordinær generalforsamling 14.02.2016 
kan læses i udhængsskabet på foreningshuset og udsendes sammen 
med Solvangs nyhedsbrev midt i marts. Klik her for at læse referat som
ligger på hjemmesiden under "aktiviteter" - "generalforsamling". 

21.02.2016 Solvangs nyhedsbrev med info om sæsonen 2016 
kommer midt i marts pr. e-mail/B-post til alle medlemmer.

21.02.2016 Det kribler i fingrene, og foråret er på vej. Tilmeld dig evt. 
Nyhedsbrevet på Havenyt.dk, der udkommer en gang om ugen hele året.

26.01.2016 Generalforsamling 2016 søndag den 14. februar kl. 14.00  - indkaldelse findes under "Aktiviteter i Solvang" Klik her

07.01.2016 Over Havelågen januar 2016 er udkommet

06.01.2016 Vi ønsker godt nytår til alle!

01.12.15: Fællesforsikringen stiger med kr. 40,- til kr. 1.015,- pr. år pga. tilladelsen til 70 m2 bebyggelse. Præmien opkræves de tilmeldte haver sammen med havelejen til april 2016.

01.12.15: 70m2  bebyggelse. Så er tinglysningen af deklarationen endelig kommet: "Der må på hver parcel højst opføres en bebyggelse med et samlet etageareal på 70 m2, heri medregnet overdækkede åbne opholdsarealer. Herudover må der opføres drivhuse på max. 10 m2. Ingen bebyggelse må opføres i mere end 1 etage."

04.10.15: Lukning for vandet udsat 1 uge: Vandudvalget besluttede i dag ved sidste havedag, på opfordring pga det gode vejr mv., at udsætte lukning af vandet til søndag d.1. nov.'15 kl.10.00. Husk du skal selv lukke for din vandstander og sikre at dine rør er tømt for vand. 

04.10.15: Sidste Fælleshavedag: Der var en rigtig hyggelig stemning med solskin i dag, hvor mange medlemmer var mødt op til sidste fælleshavedag, med kaffe og kage i foreningshuset.

01.10.15: Kanal Roskilde har fået stor ros for den sidste udsendelse fra Solvang, så nu har de været her igen og har besøgt have 104, 124, 93. 

17.09.15: Over Havelågen: Solvangs indlæg for oktober kan læses nu på hjemmesiden. 

17.09.15: Sidste Fællesarbejdsdag: Her indbydes til kaffe og kage i foreningshuset. Det er d. 4. okt kl. 11.30-13.00. Tilmelding er ikke nødvendig. Klik her og se link til indbydelsen nederst på siden under "Øvrige Aktiviteter".

17.09.15: Efterårsmødet bliver i år meget spændende. HUSK tilmelding i foreningshusets postkasse inden 12. oktober! Ud over det velkendte med spisning af flæsk, kylling og persillesovs, så er der foredrag v. Byrådsmedlem Kaj V Hansen. Klik her og se link til indbydelsen for efterårsmødet under "Aktiviteter i Solvang"  

08.09.15: Nøgler fundet ved søen. 2 husnøgler og 1 cykelnøgle i en nøglering med muslinger. Henvendelse  til formanden.

24.08.15: Husk 3. havevandring d. 13. sept. Her kommer bestyrelsen rundt for sidste gang denne sæson, og ser til at vi holder haverne pæne.

09.08.15: Billeder fra Loppemarked 2015: Så er kan der ses billeder fra gårsdagens fine arrangement. Se under Galleri. God fornøjelse!

06.08.15: Film om Hf-Solvang i Roskilde er nu klar til at blive set på YouTube. Filmen varer 30 min, og Klik her for at komme direkte til filmen. Ole Borg fortæller historien helt tilbage fra Solvangs opståen, og tankerne bag det at have en kolonihave. Der er et par medlemmer der viser deres haver frem og fortæller hvad de interesserer sig for, ved et at have en have. God fornøjelse.

30.07.15 Husk loppemarked d. 8. august: Kom og deltag i et af årets store og meget hyggelige arrangementer i Solvang. Vi håber på godt vejr, og at der er mange medlemmer, der har lyst at tilmelde sig med deres boder. Se under "Aktiviteter i Solvang" for nærmere info og tilmelding. Husk tilmelding senest d. 5. august til Anne have 73 eller Lis have 36. Vel mødt!

22.07.15
Husk havevandringen d. 26. juli. Her kommer bestyrelsen rundt for 2. gang denne sæson. De benytter som de plejer, et skema til tjek af fx huller i vejene, om hæk og have holdes fri for ukrudt mv. Vær gerne hjemme i haven og hils på, så der skabes en god stemning og dialog omkring havevandringerne. Det er også nemmere at snakke om tingene med det samme, hvis noget skal afklares eller ordnes. 

22.07.15
Solvang film: I går var der besøg i Solvang af Roskilde lokale TV station; Kanal Roskilde. De har optaget en film om Solvang, som kommer til at ligge på deres hjemmeside om et par uger. Hold øje med siden, hvis du vil se indslaget. Der sælges nogle DVD til efterårsmødet med udsendelsen. Klik her for at komme til kanalens hjemmeside. Der var flere af Solvangs medlemmer der fremviste deres haver. Tak for det og tak til udvalget "Visit Solvang". 
Billeder fra dagen kan ses under Galleri.

14.07.15
Hjemmesiden: Hold godt øje med Hjemmesiden. Der ligger vigtig viden og information !
Der arbejdes løbende på den hen over sommeren. Vi håber at ændringerne skaber god mening for jer, og vi ønsker at siden skal være så enkel som muligt ifht at kunne finde den vigtige information. Hilsen Bente og Charlotte

12.09.15
Sommerfest: Dagen og festen var en stor succes, med mange rigtig glade deltagere. Klik her eller se under galleri, hvordan festen gik. En meget stor tak til festudvalget og de hjælpsomme hænder undervejs.

09.07.2015
Haveudtagning: Tillykke til have 79, 76 og 72 for præmie for særligt velholdt have ved året haveudtagning foretaget af Haveforeningen Granly søndag den 21. juni 2015. Diplom og præmie uddeles ved Efterårsmødet den 21. oktober

09.07.2015
Sommerfest: Husk sommerfesten på lørdag. Kom og vær med til at gøre klar, og er du ikke tilmeldt, er du alligevel MEGET VELKOMMEN til at besøge baren og få en svingom til GranlyBand

01.07.2015
Sommerferie hos bestyrelse og udvalg: Bestyrelse, vurderingsudvalg og byggeudvalg holder sommerferie i juli måned. Kontoret er åbent for henvendelse igen onsdag den 5. august 2015 kl. 19-21, og fremover vil der være kontortid på onsdage i lige uger i sæsonen.
God sommer!

01.07.2015
Bestyrelsesændringer: Næstformanden er trådt ud af bestyrelsen 21. juni 2015, og førstesuppleanten er trådt ud af bestyrelsen 26. juni 2015, begge pga. tidsnød. Bestyrelsen har derfor 29. juni 2015 konstitueret sig således, at Jørgen Hermansen 032 er næstformand og Susan Rosenkvist 090 er bestyrelsesmedlem. Vi har herefter ingen suppleanter i bestyrelsen, men mener, vi kan klare os igennem indtil generalforsamlingen i februar 2016 med den bestyrelse vi har på nuværende tidspunkt. Der vil derfor ikke blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i 2015.

22.06.15:
Giftfri Have: Et initiativ og samarbejde ml. Danmarks Naturfredningsforening og Praktisk Økologi, vil motivere til at man holder sin have fri for gift. Læs mere under "andre websites", for at se hvordan du kan tilmelde din have.

22.06.15:
Loppemarked: Så er der planlagt Loppemarked lørdag d. 8. august. Et af årets store og meget hyggelige arrangementer. Vi håber på godt vejr, og at der er mange medlemmer der har lyst at tilmelde sig med deres boder. Se under "kommende arrangementer" for nærmere info og tilmelding. Husk senest tilmelding d. 5. august. Vel mødt !

02.06.15:
Visit Solvang: Udvalget havde et herligt 2 timers arrangement fredag d. 22. maj, med et lille foredrag om Solvang, efterfulgt af en meget vellykket rundvisning i vores haveforening. Der var 28 glade og tilfredse kvinder på besøg fra Stenstrup, og Ole (have 19) og Bente (have 26) stod for arrangementet. Se billederne: Klik her

20.05.15:
Sprøjtemidler: Det er ikke længere tilladt at bruge sprøjtemidler i kolonihaverne eller på de lejede arealer. Bestemmelsen er vedtaget pr. 1. april. 2015. Se Lejekontakt under "Love og regler". 

20.05.15:
Havevandring: Der blev gået havevandring d. 10.maj. 

30.04.2015
Hjemmesiden: Der arbejdes igen på hjemmesiden på tirsdag d. 5. maj. Her fokuserer vi lidt mere på indhold og oprydning på siderne.

27.04.2015
Hjemmesiden: I dag er strukturen på hjemmesiden blevet redigeret. Vi har flyttet rundt på siderne, så det forhåbentlig giver mere mening at finde ting, samt inddelt siderne i nye emner. Vi har oprettet et arkiv til gamle referater mv. Vi håber I tager godt imod siden, og at I vil bruge lidt tid på at klikke rundt for at se jer omkring. Der er stadig en del arbejde ifht indhold og finpudsning af tekster og dokumenter, men skriv gerne kommentarer hvis der er noget I undrer jer over eller savner: Charlotte@solvang-hf.dk 

24.04.2015
Solvang adresser: De nye adresser er Hf. Solvang Nord 1-46 og 61-115og Hf. Solvang Syd 52-60 og 112-142. Adressen er ikke en folkeregisteradresse. Husk, havenummeret skal være synligt fra vejen.

24.04.2015
Haveudtagning: Hf. Granly udtager haver til Kolonihaveforbundets præmiering søndag den 21. juni 2015 fra kl. 10.00. Meddelelse om evt. fritagelse til formanden.

24.04.2015
Havevandring: Bestyrelsen går havevandring i Solvang søndag den 10. maj 2015, så frem med hakkejernet og husk at jævne vejen!

08.04.2015
Grubning af vejene: Planlagt til 11. april 2015 er desværre aflyst, da traktoren er gået i stykker og Charlie ikke har mulighed for at leje en anden. Vi indkøber grus, så alle kan udjævne vejene.

26.03.2015
Åbning af vandet: Selvom vejret driller, åbner vi for vandet palmesøndag 29. marts og inviterer til standerhejsning kl. 13.00.

26.03.2015
Over Havelågen: Læs Solvangs indlæg i Over Havelågen april 2015 under Værd at vide

03.03.15
Solvangs aktiviteter: Se hvad der sker i Solvang under aktiviteter for året løb - Årshjul 2015:Klik her 

15.02.15
Love og ordensregler: De er nu opdateret, jvf. ændringerne der blev vedtaget i §16b på generalforsamlingen 2015. Klik her

15.02.2015
Byggeri: Så er der lagt nye dokumenter vedr. byggeri, regler, ansøgning, beskrivelse og tegning lagt på hjemmesiden. 
Så det nyeste er nu klar til at du kan ansøge bestyrelsen og byggeudvalget, om dit byggeprojekt. Se under fanen: "Værd at vide".

11.02.2015
Generalforsamling: Tak for en god generalforsamling, og tak til Sune 054, vores nye kasserer! 

20.01.2015
Generalforsamling: Solvang afholder ordinær generalforsamling onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 i Æblehavens Beboerhus. Indkaldelsen er på vej med posten til alle medlemmer.

Comments