Nyheder:

15.01.2017
Stor kuvert er på vej til alle. Vi ses søndag den 12. februar kl. 14.00 
i Æblehavens beboerhus til kaffe og kringle. 

05.01.2017

01.01.2017
Rigtig godt nytår til alle! Vi ses til generalforsamlingen søndag, den 12. februar.

04.12.2016
Læs vejledningerne til etablering af P-pladssamletank og skorsten og brændeovn

14.11.2016
Indbrudsforsøg i Hf. Solvang Syd
Et par store drenge blev taget på fersk gerning, fordi en lejer med adresse
i Æblehaven opdagede ubudne gæster og straks ringede til havelejeren. 

11.11.2016
Kollektiv medlemsforsikring stiger med kr. 15,- i 2017 til kr. 1.050,- . 
Forsikringen opkræves sammen med havelejen i starten af april 2017.

Nyt fra Kolonihaveforbundet om kollektiv medlemsforsikring:

Ny klausul i kollektiv forsikringspolice

Flere foreninger og kredse har været bekymrede for, at forsikringssummen i forbindelse med et nedbrændt hus, ville blive udbetalt direkte til husejeren uden om foreningen. En sådan direkte udbetaling medfører en risiko for, at husejeren efterlader brandtomten uden behørig oprydning, og foreningen ville være efterladt med regningen. Derfor har vi fået indføjet en klausul i samtlige policer om, at Kolonihaveforbundets forsikringsmægler til enhver tid skal involveres førend, at udbetaling kan ske. Derfor vil I som formænd fremadrettet kunne forvente at blive kontaktet i tilfælde af brand, så det er muligt at nå til enighed om, hvordan rydning skal foregå og hvornår skadesummen skal udbetales.


30.10.2016
Vi har lukket for vandet, og Solvangs bestyrelse ønsker alle en god vinter!

24.10.2016

09.10.2016

06.10.2016

30.09.2016

29.09.2016

19.09.2016

07.09.2016
2. oktober kl. 11:30 byder foreningen på kaffe og kage i foreningshuset

07.09.2016
12. oktober 2016 kl. 17:30 afholder Solvang efterårsmøde

01.09.2016
Sommerudflugten for Solvangs frivillige gik i år til Camilla Plums Fuglebjerggård. 

26.08.2016

04.08.2016
Tak for en hyggelig sommerfest. 

18.07.2016
Udflugt for Solvangs frivillige til Fuglebjerggaard 
Klik her for at se invitationen

05.07.2016
Solvang afholder loppemarked 13. august kl. 10-15
Klik her for at læse indbydelsen og info om, hvordan du kan have en loppebod

01.07.2016
Invitation til sommerfesten 30. juli er sendt ud til alle!
Klik her for ar se invitationen

29.06.2016
Solvangs indlæg i Over Havelågen er klar her på siden
Bladet er ude til alle i løbet af næste uge!
Klik her for at læse Solvangs indlæg i Over Havelågen juli 2016

25.06.2016
Have 6, 96 og 67 blev udtaget til Kolonihaveforbundets præmie.Tillykke!
Præmie og gavekort bliver uddelt på Efterårsmødet 22. oktober.
Klik her for at se opslaget med vinderne

07.06.2016
Vestervang udtager 3 haver i Solvang til præmiering 
18. juni 2016.
Ønsker du ikke besøg i haven, skal det meddeles formanden inden 16. juni 

03.06.2016
Bestyrelsen går havevandring 13. juni og 4. juli. 
Klik her for at læse opslaget om årets havevandringer. 
Husk at reparere huller i vejen. 

27.05.2016
GRØNT TRÆF ER AFLYST!

19.05.2016
Nye bestyrelsesmedlemmer
Kasserer Sophie Zeeb 028, næstformand Charlotte Jensen 059, 
Simon Schutzmann 021 og Ole Borg Hansen 019. Suppleant Birte Olsen 092.
Tillykke med valget!
Klik her for at læse referatet. 

15.05.2016 
Den økologiske have
Klik her for at læse pjecen, der er udarbejdet af to medlemmer fra Granly og 
Vestervang i Roskilde

15.05.2016
Invitation til Grønt Træf 2016
Klik her for at se invitationen til Grønt Træf, der afholdes i samarbejde med 
Roskilde Kommune i Hf. Solvang 25. juni kl. 10-14
Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op og aflever gerne dit farlige affald!

30.04.2016
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 18. maj
Klik her for at læse dagsorden og følgebrev. Husk tilmelding!

21.03.2016 
Inkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 10. april
er sendt ud med B-brev til alle

21.03.2016
Opkrævning af haveleje og kollektiv medlemsforsikring
er sendt ud med B-brev til alle

20.03.2016
Kære medlemmer. Vi har åbnet for vandet. God påske!
Det er selvfølgelig på eget ansvar for frostskader, hvis man
åbner for vandet i haven. Det er ikke tilladt at overnatte i
haven før 1. april.

16.03.2016
Nye vedtægter samt lejevilkår findes under Love og regler/Vedtægter.

15.03.2016
Nyhedsbrev og info er sendt ud til alle som e-mail/B-brev

12.03.2016
Kassereren har meddelt sin fratræden pr. d.d. af personlige årsager.

21.02.2016 Referat af ordinær generalforsamling 14.02.2016 
kan læses i udhængsskabet på foreningshuset og udsendes sammen 
med Solvangs nyhedsbrev midt i marts. Klik her for at læse referat som
ligger på hjemmesiden under "aktiviteter" - "generalforsamling". 

21.02.2016 Solvangs nyhedsbrev med info om sæsonen 2016 
kommer midt i marts pr. e-mail/B-post til alle medlemmer.

21.02.2016 Det kribler i fingrene, og foråret er på vej. Tilmeld dig evt. 
Nyhedsbrevet på Havenyt.dk, der udkommer en gang om ugen hele året.

01.02.2016 Indkaldelse til generalforsamling er sendt ud - vel mødt !